Listování
od 

SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ) / Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava) / Brzák, Martin -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 30 (2000), s. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnodevonští dalmanitidní trilobiti pražské pánve (Česká republika)
Spodnodevonští ostrakodi svrchního lochkovu středních Čech
Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) (12-41 Beroun) / Hladil, Jindřich, 1953-, May, Andreas -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 94-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) / Hladil, Jindřich, May, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 94-97
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spodnokambričtí arthropodi paseckých břidlic (Barrandien, Česká republika)
Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo) / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá / Čejchan, Petr -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice) / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 126-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokřídové stopy vrtavých organismů ze Štramberka
Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín) / Houša, Václav, Vašíček, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles / Houša, Václav, Vašíček, Z. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 95-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spodnokřídoví amoniti z nově hloubených důlních jam v oblasti Frenštát-Trojanovice (vnější Karpaty, slezská jednotka)
Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej / Salaj, Jozef, Zlinská, Adriena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 173-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnomiocenní doklady rodu Craigia (Malvaceae s.l.) v mostecké pánvi v severních Čechách - celostní přístup
Spodnomiocenní fauna obratlovců z lokality Dolnice (chebská pánev)
Spodnomiocenní sladkovodní a bažinné ekosystémy mostecké pánve (severní Čechy) se zvláštním zřetelem k profilu dolu Bílina