Listování
od 

Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov / Faimon, Jiří, 1950-, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, 1956-, Zatloukalová, Ivana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 97-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XVI, č. 1 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance / Demek, Jaromír, Kirchner, Karel, Mackovčin, Peter, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice / Demek, Jaromír, 1930-, Kirchner, Karel, 1951-, Mackovčin, Peter, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry) / Eliáš, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 213-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární acháty / Petránek, Jan, 1922- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární geologie v České republice / Eliáš, Mojmír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev) / Rajchl, Michal, Uličný, David -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1999), s. 15-42, 4 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární petrologie / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny / Roštínský, Pavel -- In: Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- s. 63-63
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny / Roštínský, Pavel -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 488-494
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sedimentární proces a prostředí třenického souvrství (ordovik, pražská pánev, český masiv)
Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany / Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem / Šída, Petr, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 164-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách / Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku / Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)