Listování
od 

Slabě metamorfované basalty a diabasy / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic / Cháb, Jan, Otava, Jiří, 1950- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 41, č. 1 (1992), s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf / Planderová, Eva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia / Salaj, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 215-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Sladkovodní ostrakodi ze spodního miocénu lokality Tuchořice (Čechy, Československo)
Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 29-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Slag and fly ash deriving from the combustion of lignite in PF boilers at the Belchatów Power Station, Poland / Machovič, V., Misz, M., Sýkorová, Ivana -- In: Abstracts book - 57th Annual meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology - ICCP -- s. 35-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu / Vach, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 145-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Slapové síly a anomální geomechanické jevy / Čech, Jiří, Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 31 (1987), s. 25-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Slapy / Skalský, Lumír -- In: Náklony, globální tektonika a predikce zemětřesení -- S. 23-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slate deposits in the Nízký Jeseník Hills and renaissance of their exploitation
Slatinné rašelinisko Zelenka na Záhorskej nížine / Krippel, Eduard -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 174-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality / Pátek, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 367-369
Zdroj: ČGS (UNM)
Slávička se vrací do Čech / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 33-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure / Dobrzycki, Łukasz, Parafiniuk, Jan, Woźniak, Krzysztof -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 95, no. 1 (2010), p. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination / Císařová, Ivana, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Veselovský, František -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 5 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Slavkovské osobnosti / Brtek, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25 -- Roč. 138 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů / Melka, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 349-350
Zdroj: ČGS (UNM)