Listování
od 

Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech / Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009 -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska / Vach, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 190-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR / Špaček, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 117-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné změny ve využívání české kulturní krajiny: hlavní příčiny a důsledky
Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky / Přichystal, Antonín -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.) -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě / Fott, Jan, Kohout, Leoš, Kopáček, Jiří, 1956-, Vrba, Jaroslav -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- s. 99-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a budoucnost české hydrogeologie / Datel, Josef, Datel, Josef, 1963- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín / Zelinka, Zdeněk, 1950- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech / Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993 / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 13-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice / Rybář, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 335
Zdroj: ČGS (UNM)
Současnost experimentálních povodí Jizerských hor / Jirák, Jan -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov) / Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný pohled na výskyty třebenických diamantů / Ulrych, Jaromír -- In: Český granát -- Roč. 4, - (1997), s. 10-11
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR / Bumbálek, Václav, Kárník, Karel, Macura, Jan -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 193-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů / Grezl, Otakar, Křenek, Daniel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 8 (2000), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a perspektiva českého hornictví / Kotz, Erhard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 313-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí) / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)