Listování
od 

Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách / Hradecká, Lenka -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích / Králová, J., Schweigstillová, Jana, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14, - (2007), s. 170-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích / Králová, Jana, Schweigstillová, Jana, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 170-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnoturonské slínovce v cihelně Kutná Hora-Sedlec / Zázvorka, Vlastislav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 4 (1983), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodný trias na komárňanskej kryhe / Biely, Anton, Kullmanová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
"Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 271-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Spoil heaps of Kladno, their importance, value and revitalization possibilities
Spojené a rozpojené nádoby. (Esej o Boženě Němcové, prostorech vzdělanosti a přírodních vědách) / Cílek, Václav -- In: Božena Němcová. K 140. výročí úmrtí -- ISBN 80-85085-59-3 -- s. -
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu / Svoboda, Pavel -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 14 (1985), s. 7-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Spojeni mezi plastovou metasomatosou a isotopy lithia: doklad ze sklonosnych a skryte metasomatisovanych xenolitu z Mongolska
Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví / Kochan, Otakar -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích / Bayer, Vlastimil -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 30-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva dírkovců jako indikátor vývoje předhlubně (karpatská předhlubeň, Česká republika)
Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice) / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva ichnofosilií a jejich rozšíření ve spodním karbonu Nízkého Jeseníku
Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan / Novák, Jiří Karel, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 114-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit / Ziegler, Václav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1992, - (1993), s. 72-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ