Listování
od 

Statistical evaluation of the 3-D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia / Košťák, Blahoslav, Mulec, J., Stemberk, Josef, Šebela, S., Turk, J. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 6, č. 2 (2009), s. 163-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia / Košťák, Blahoslav, Mulec, Janez, Stemberk, Josef, Šebela, Stanka, Turk, Janez -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 6, no. 2 (154), p. 163-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 37, no. 2 (1992), s. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets / Boušková, Alena, Plešinger, Axel, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 251-271
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets / Boušková, Alena, Plešinger, Axel, Růžek, Bohuslav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 2 (2000), s. 251-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistical method for determination of the specific surface of powders and bulk materials / Hlaváč, L., Jandačka, P., Mádr, V., Uhlář, R., Vašek, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní -- Roč. 55, č. 1 (2009), s. 125-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Statistical methods of interpretation of mining tremors / Rudajev, Vladimír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 92, č. 5 (1994), s. 121-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Statistical precursors of instability of loaded rock samples based on acoustic / Kozák, Jan, Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: International Journal of Rock Mechanics and Minning Sciences and Geomechanics Abstracts -- Roč. 33, č. 7 (1996), s. 743-748
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Statistical processing - basis for checking of input data of database
Statistical Properties of Seismic Noise Measured in Underground Spaces During Seismic Swarm / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta, Lyubushin, A. A. -- In: Acta Geodaetica et Geophysica -- Roč. 49, č. 2 (2014), s. 209-224
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Statistical regularities of geoelectric Pc3 pulsations at station Šrobárová over the period 1979-1984 / Prigancová, A., Střeštík, Jaroslav -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 37, - (1996), s. 61-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Statistical significance of radon determination in soil air / Matolín, Milan, Prokop, P. -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 20-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny / Kryštofová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice / Kryštofová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 186-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí / Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza tektitových dat / Bouška, Vladimír, Maslowská, Hana -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR / Procházka, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 578-611
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR / Kaláb, Zdeněk -- In: Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů -- s. 291-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR / Kaláb, Zdeněk -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Statistická tabulka sběru moravských vltavínů v letech 1977-1987 / Mikulášek, Jaroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 198-199
Zdroj: ČGS (UNM)