Listování
od 

Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů / Bruthans, Jiří, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: Speleofŕum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností / Bartíková, Olga, Jedináková, Věra, Seifert, Petr -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B -- Roč. 1984, č. 30 (1985), s. 157-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností / Bartíková, Olga, Jedináková, Věra, Seifert, Petr -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B -- Č. 31 (1986), s. 121-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium složení výše popelnatého hnědého uhlí zaměřené na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití
Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby ) / Bruthans, Jiří, Filippi, Michal, Vysoká, Helena, Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby / Bruthans, J., Filippi, Michal, Vysoká, H., Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- s. 74-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000 / Stemberk, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2003), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka) / Stemberk, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Ansys 2009 -- S. 111-118
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky / Horváthová, Lucie -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- s. 12-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou) / Fiala, Jiří, Klečka, Milan, Oliveriová, Dana, Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí / Dušková, Anežka, Janek, Jiří, Peter, R., Slovák, V., Taraba, B. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- s. 163-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Studium teplotní stability přírodního thomsonitu / Pechar, František -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 64 (1983), s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Otava, Jiří, 1950- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Otava, Jiří -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek / Hložek, M. -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou / Kolář, František, Kopecký, L., Machovič, V., Svítilová, Jaroslava -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 633
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech / Kühn, Petr, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 109
Zdroj: ČGS (UNM)