Listování
od 

Teoretická analýza příčin narušování hráze VD Nechranice / Jahoda, Karel -- In: Vodní hopodářství -- č. 4 (1999), s. 62-64
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Teoretické a empirické souvislosti mezi propustností a pórovitostí
Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch / Strakoš, Vladimír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 105-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu / Bella, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 27 (1989), s. 153-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí / Kubant, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 406-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík / Ederová, J., Endrýs, J., Glogar, Petr, Gregor, Jiří, Hájek, Milan, Svítilová, Jaroslava -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 2/99/ (1996), s. 119-124
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný / Brožík, Jindřich -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 38-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství / Fošumpaur, Pavel, Nacházel, Karel, 1934- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 58, č. 1 (2010), s. 73-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelná degradace polymerních pojiv pro tvrdé akustické obklady / Kolář, František, Svítilová, Jaroslava -- In: Plasty a kaučuk -- Roč. 37, č. 3 (2000), s. 72-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi / Franců, Eva, Franců, Juraj, Kalvoda, Jiří, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům / Borecká, I., Dobeš, Petr, Filip, J., Machovič, V., Stejskal, M., Suchý, Václav, Sýkorová, I., Šafanda, J. -- In: Acta Montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 128, č. 11 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům / Stejskal, Michal, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šafanda, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 11 (128), s. 115-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch / Jančí, Juraj, Král, Miroslav -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin / Dušková, Anežka, Fialová, Věra, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 56, č. 4 (2008), s. 31-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin / Dušková, Anežka, Fialová, Věra, Kožušníková, Alena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelně alterované černé uhlí z Hornoslezské černouhelné pánve
Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů / Martinec, Petr, Vavro, M. -- In: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3 -- s. 151-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou / Bičáková, Olga, Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2014 -- S. 43-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání / Kupka, František, Polášková, Iva -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 22 (1987), s. 107-148, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Tepelný rozklad natrolitu