Listování
od 

Transmission electron microscopy investigation of colloids and particles from landfill leachates / Ettler, Vojtěch, Klementová, Mariana, Matura, Marek -- In: Waste Management and Research -- ISSN 0734-242X -- Roč. 30, č. 5 (2012), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Transmission Electron Microscopy of Carbonaceous Matter in Precambrian Shungite from Karelia / Jehlička, Jan, Rouzaud, Jean-Noel -- In: Bitumens in Ore Deposits. Special Publication No. 9 of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits -- ISBN 3-540-55621-4 -- s. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Transmission of acoustic waves / Foldyna, Josef, Habán, V., Pochylý, F., Sitek, Libor -- In: International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts -- S. 90-90
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transmission of acoustic waves / Foldyna, Josef, Habán, V., Pochylý, F., Sitek, Libor -- In: Proceedings of the International Congress on Ultrasonics -- S. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Transmission of continuously recored dat from remote GPS permanent stations to IRSM central unit / Kottnauer, Pavel, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 2, 3/139/ (2005), s. 69-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Transmission of Pollutants in Groundwaters and its Characteristics
Transmissivity coefficients of rocks along the Krušné hory Mts. and the North Bohemian Basin (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings / Krist, Jiří -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 45, no. 4 (1989), s. 181-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí / Šimůnek, Jiří -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 441-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport and ion exchange of cations solutes in porous media
The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Metallogeny of Collisional orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport i jonnyj obmen kationov v poristoj srede
Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines / Čadek, Josef, Majer, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Symposium Gites filoniens Pb Zn F Ba de basse température du domaine varisque d'Europe et d'Afrique du Nord - Résumés des communications -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic / Kliment, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 38, no. 1 (2003), p. 157-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře / Houša, Václav -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 70-76, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych / Klimek, Kazimierz -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 11 (2004), s. 1080-1081
Zdroj: ČGS (UNM)
Transport rizikových látek v erozních produktech / Čížek, V., Krejčová, Jana -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 11 (1996), s. 372-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Transported ichnofossils from the siltstones of the Zahořany Formation (Ordovician, Barrandian area) at Praha-Vinohrady
Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského sopuvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 100-101
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)