Listování
od 

Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice) / Suchý, Václav, Šarbach, Michal, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova / Suchý, Václav, Šarbach, M., Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 75-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice / Drongová, Katarzyna -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 9 (2013), s. 312-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum evoluce ostrakodů na Katedře paleontologie Univerzity Karlovy, 1945-1985
Výzkum ferodioritu od Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov) / Klečka, Milan, Machart, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras / Horáček, Ivan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 2 (1982), s. 106-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum fosilních savců: životní příběh Oldřicha Fejfara
Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice / Abraham, Miloš, Dohnal, Jiří, Hanák, Jaromír, 1947-, Jáně, Zdeněk, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan, 1932-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 108-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie / Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 441-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum granitu extrémně obohaceného thoriem v oblasti Trojmezí (Česká republika, Rakousko, Německo) / Breiter, Karel, Koller, Friedrich, Škoda, Radek -- In: Inovační podnikání a transfer technologií -- ISSN 1210-4612 -- Roč. 14, č. 4 (2006)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hlubinné geologické stavby Československa / Blížkovský, Milan, 1934-1994 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě / Kuráň, Ján, Suk, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hlubinné stavby České republiky / Pokorný, Ladislav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 8 (2000), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov) / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu / Ložek, Vojen -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 74-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výzkum horniny použité na mlýnek řeckého typu z Chrudimi / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 11, - (2007), s. 335-338
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka) / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)