Listování
od 

Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi / Čermák, Petr, Jarošová, Ingrid, Kohel, Jaroslav, Měsková, Lenka, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 4 (2001), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky / Křivanec, Václav -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 12 (1988), s. 558-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin / Balón, Karel, Čermák, Petr, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR / Bartoš, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 2 (2013), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání výpočetní techniky v geologii / Holub, M., Hruška, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku / Pobiš, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 492
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku / Ružovič, Marian -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 34, č. 8 (1984), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 4 (1984), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 5 (1984), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 6 (1984), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie slovenských antimónových rúd / Jusko, František -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 148-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie / Halda, Josef, Harčarik, Josef, Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Kocourková, Jana, Lukešová, Alena, 1954-, Štursová, Helena, Váňa, Jiří, 1940- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47 (2010), s. 55-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole / Goliáš, Viktor -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44, č. 1 (2007), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole / Goliáš, Viktor, 1971- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 161-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole. č. 2 -- Roč. 41 (1989-1990), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů / Mašín, David -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 2 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy / Ardielli, Jiří, Jelínek, Jan, Jirka, Jakub, Kajzar, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách / Kováč, Ján, Ranto, Karol -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj a paleobiogeografie žab v druhohorách a počátkem třetihor / Špinar, Zdeněk V. -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 146-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Vývoj a perspektivy geoetiky / Němec, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- s. 8, G 1
Zdroj: ČGS (UNM)