Listování
od 

Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890 / Schneider, Jörg W., Zajíc, Jaroslav -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 452 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenacanths (Pisces, Chondrichthyes) of the Middle European Upper Carboniferous and Permian - revision of the originals to GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 and FRITSCH 1879-1890
Xenolit křemene z lokality Dobranka / Fišera, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 214, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolithes of marbles enclosed in tonalites of the Budislav massif (Polička crystalline complex)
Xenolithfuehrende Dioritporphyrite des Ostrandes der Boehmischen Masse
Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 51, č. 2-3 (1991), s. 213-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenoliths of albitized granitoids in the granular diabases from Otmíče (second communication)
Xenoliths of Alkali Pyroxenite - Ijolite Series in the Cenozoic Loučná - Oberwiesenthal Complex, Bohemia/Saxony: Derived from Mantle or a Deep Alkaline Complex? / Lang, Miloš, Langrová, Anna, Novák, Jiří, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: 32nd IGC Florence 2004. Book of Abstracts. 1, Scientific Sessions: abstracts. -- s. 764-765
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Xenoliths of paragneisses of the Moldanubian Zone in two-mica granites of the Moldanubian batholith
Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění) / Fiala, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 345-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů / Fiala, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří / Opletal, Mojmír, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 44 (1989), s. 51-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. 9 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Xenolity svrchního pláště pliocénní kozákovské sopky (sv. Čechy): P-T-fo2 a geochemické podmínky.
XI. konference o jílové mineralogii a petrologii / Bezvodová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 382
Zdroj: ČGS (UNM)
XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě / Růžička, Miloš, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb / Hulla, Jozef, 1940- -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010 / Urban, Jan -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 7 (2010), s. 551-552, 635-636
Zdroj: ČGS (UNM)
XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)