Listování
od 

Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí / Gottfried, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách / Grym, Vincenc -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 82-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice / Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin / Bradáč, František, Kaňovský, Vladimír, Podskalský, Zbyněk, Pohanka, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 46-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování / Pichler, Evžen -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 253-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní geodynamická analýza
Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí / Cicha, Ivan, 1932-, Poloučková, Markéta -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 106-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní principy matematického modelování v hadrogeologii / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Sborník GPO -- Č. 27 (1983), s. 29-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon) / Bartoš, Josef, Macko, Stanislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin / Gregerová, Miroslava -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu / Landa, Ivan, 1945- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 284-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny / Bradáčová, Jitka, 1941-, Karpíšek, Jindřich, Karpíšek, Jindřich, jr., Podlešák, Jaroslav -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin / Bradáčová, Jitka, 1941-, Karpíšek, Jindřich, Podlešák, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 1 (1996), s. 4-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí / Janderková, Jana, Kalus, Čestmír, Petruš, Josef, Rysková, Radovana, Sáňka, Milan -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 4 (2001), s. 67-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí" / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace / Dvořák, Igor Jan, 1962-, Kociánová, Milena, 1951-, Pilous, Vlastimil, 1946-, Špatenková, Irena, Tondrová, Alena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 86-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Základy digitálních dokumentačních technik a možnosti jejich využití
Základy digitálních dokumentačních technik a možnosti jejich využití / Štelcl, Jindřich, Vávra, Václav -- In: Elportál -- ISSN 1802-128X (2008), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Základy statistiky a teorie pravděpodobnosti / Fiala, Jaroslav, Fialová, Jarmila -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Č. 9, Roč. 4 (1997), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)