Listování
od 

Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie) / Godlewski, Artur, Wierchowiec, Jan -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 3 (2004), s. 216-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich / Wierchowiec, Jan -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 9 (2002), s. 818
Zdroj: ČGS (UNM)
Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát / Mišík, Milan, 1928- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 281
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 7 (1994), s. 391
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 7 (1994), s. 391
Zdroj: ČGS (UNM)
Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 7 (2008), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství / Kos, Zdeněk, 1933-, Přenosilová, Eva -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 8 (1996), s. 277-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 122-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změna kvality vod v Moravském krasu / Cigánek, František -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 32, č. 2 (1982), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno / Gregerová, Miroslava, 1948-, Trojanová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku / Gregerová, Miroslava, Trojanová, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. XIII (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let / Střeštík, Jaroslav -- In: Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012 / Rožnovský, J., Střeštík, Jaroslav, Štěpánek, P., Zahradníček, P. -- In: Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference -- S. 430-437
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod / Landa, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 137-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Změněná jeskyně Kostelík / Havlíček, David, Veselý, J., jr. -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice / Kříž, Vladislav, 1932- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 1 (2003), s. 36-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 15-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania / Beňovská, Alexandra, Fečko, Peter, Kučerová, Radmila -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)