Listování
od 

Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 8 (1999), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov / Mixa, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany / Poňavič, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS) / Jungmann, Vítězslav, Thiele, Václav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov / Buchta, Štěpán -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 177-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí / Keller, Vítězslav, Lešková, Daniela, Špaček, František -- In: Uhlí -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. 1 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky / Malíšek, Alojz -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 410-422
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení / Dovina, Vladimír, Rapant, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 147-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota / Divinec, Lubomír, Ďuďa, Rudolf, Kaličiaková, Elena, Volko, Peter -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel / Harušťák, Pavel, Wagner, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 359-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice / Pobeha, Ludovít -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 32, č. 3 (1984), s. 282-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát / Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 31-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ / Veselská, Jarmila -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 5 (1988), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zima zajímavá a adrenalinová / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 50, - (2006), s. 9-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zimní Český Krumlov / Cílek, Václav -- In: Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 31-31
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zimní nickamínek ze Sloupských jeskyní / Cílek, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 63
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 87-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zinc / Mihaljevič, Martin -- In: Encyclopedia of Geochemistry -- ISBN 0-412-75500-9 -- s. 674-675
Zdroj: ČGS (UNM)
Zinc partitioning between glass and silicate phase in historical and modern lead-zinc metallurgical slags from the Příbram district, Czech Republic / Ettler, Vojtěch, Jelínek, Emil, Johan, Zdeněk, Touray, Jean-Claude -- In: Comptes Rendus Acad.Sci.Paris, Science de la Terre et des planetes -- ISSN 0762-0969 -- Roč. 331, č. 4 (2000), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF