Listování
od 

The Palaeozoic polyphase tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic). / Kachlík, Václav, Maluski, Henri, Marheine, Dirk, Patočka, František, 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Palaeozoic Vertebrate Biochronology and Global Marine/Non-Marine Correlation, Final Report of IGCP 328 (1991-1996). Courier Forschungsinstitut-Senckenberg 223 -- Frankfurt am Main : Seckenbergische Naturforschende Gesellschaft, 2000 -- ISBN 3-929907-65-8
Palaoklimaforschung / Palaeoclimate Research.
Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- Praha : Univerzita Karlova - Česká geologická společnost, 1993
Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Exkursion Nr.2 -- Praha : Univerzita Karlova - Česká geologická společnost, 1993
Paläontologische Zeitschrift - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- Praha : Univerzita Karlova - Česká geologická společnost, 1993
Paleobiogeography. Using Fossils to Study Global Change, Plate Tectonics, and Evolution. New York, 2000. 222 s.
Paleocommunities -- Cambridge : Cambridge University Press -- ISBN 0-521-36398-5
Paleocommunities -- Cambridge : Cambridge University Press -- ISBN 0-521-36398-5
Paleocommunities: A Case Study from the Silurian and Lower Devonian -- Cambridge : Cambridge University Press, 1999 -- ISBN 0-521-36398-5
Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz / Petrová, Pavla, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví / Břízová, Eva -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- Brno : Univerzita J. E. Purkyně, fakulta přírodovědecká, 1984
Paleofloristic and Paleoclimate changes during Cretaceous and Tertiary. Proceeding of the International Symposium -- Bratislava : Geologický ústav D. Štúra Bratislava, 1993
Paleofloristic and paleoclimatic changes during Cretaceous and Tertiary. Proceedings of the international symposium -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 -- ISBN 80-85314-26-6
Paleofluid migration in granitoid rocks: Study of ůfluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality
Paleogene and Neogene / Doláková, Nela, Harzhauser, Mathias, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Rasser, Michael -- London : The Geological Society, 2008 -- ISBN 978-1-86239-245-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka / Braucher, Regis, Franců, Eva, Gába, Zdeněk, Hanáček, Martin, Hoare, Peter, Janásková, Barbora, Jankovská, Vlasta, Jarošová, Lenka, Koubová, Magdaléna, Lisá, Lenka, Nývlt, Daniel, Růžička, Miloš, Sikorova, Jana, Štěpančíková, Petra, Tyráček, Jaroslav, Vídeňský, Aleš, Víšek, Josef, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005 / Braucher, Regis, Gába, Zdeněk, Hanáček, Martin, Jarošová, Lenka, Merchel, Silke, Nývlt, Daniel, Sikorova, Jana, Víšek, Josef, 2005
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006 / Braucher, Regis, Hanáček, Martin, Hoare, Peter, Janásková, Barbora, Jarošová, Lenka, Nývlt, Daniel, Růžička, Miloš, Tyráček, Jaroslav, Vídeňský, Aleš, Víšek, Josef, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)