Listování
od 

Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Balatka, B., Demek, J., Hradecký, J., Kirchner, Karel, Kříž, V., Němec, J., Pánek, T., Pelíšek, I., Rubín, J., Smolová, I., Vitek, J., Wiesner, S. -- Praha : Olympia, 2009 -- ISBN 978-80-7376-144-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem / Budil, Petr, Žák, Karel -- Praha : Česká geologická společnost, 1999
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní -- Praha : UK PřF, 2008
Udržitelná energie a krajina -- Hostětín : Centrum Veronica, 2008
Udržitelná krajina: rizika teritoriálních polarizací -- Praha : Univerzita karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009
Udržitelný management přírodě blízkých oblastí -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, 2007
Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel -- Brno : Institut regionálních informací, s.r.o, 2008
Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija stran - členov SEV i SFRJu -- Moskva : Sovet ekonomičeskoj vzaimopomošči, 1984
Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru -- Ostrava : Anagram, 2003
Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru -- Ostrava : Anagram, 2003
Uhlí - zdroje, procesy, užití / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- Ostrava : Montanex, 2002 -- ISBN 80-7225-063-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu / Ač, Alexander, Apltauer, Jan, Bodlák, Luboš, Burešová, Renata, Cienciala, Emil, Cudlín, Pavel, Cudlínová, Eva, Czerný, Radek, Čížková, Hana, Dubrovský, Martin, Dušek, Jiří, Exnerová, Zuzana, Havránková, Kateřina, Henžlík, Vladimír, Janderková, Jana, Janouš, Dalibor, Lapka, Miloslav, Macků, Jaromír, Marek, Michal, Matějka, Karel, Pavelka, Marian, Pechar, Libor, Pokorný, Jan, Pokorný, Radek, Schneider, Jiří, Stará, Lenka, Středa, Tomáš, Šefrna, Luděk, Taufarová, Klára, Tomášková, Ivana, Urban, Otmar, Vyskot, Ilja, Zatloukal, Vladimír, Zemek, František, Zitová, Martina -- Praha : Academia, 2011 -- ISBN 978-80-904351-1-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Ukazatele změn biodiverzity -- Praha : Academia -- ISBN 80-200-1386-5
Ukrajinskij ščit (geofizika, glubinnyje processy) / Gordijenko, I. V., Gordijenko, V. V., Kováčiková, Světlana, Logvinov, I. M., Tarasov, V. N., Usenko, O. V., Zavgorodnjaja, O. V. -- Kijev : Korvin press, 2005 -- ISBN 966-8193-10-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ukrajinskije Karpaty (geofizika, glubinnyje processy) / Gordijenko, I. V., Gordijenko, V. V., Kováčiková, Světlana, Logvinov, I. M., Tarasov, V. N., Usenko, O. V., Zavgorodnjaja, O. V. -- Kijev : Logos, 2011 -- ISBN 978-966-171-350-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ulice v urbanistické struktuře -- Brno : VUT Brno, 2001 : Fakulta architektury VUT, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster / Čápová, Dana, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2005
Úlohy moderní geodézie -- Praha : Topografická služba AČR, 1994