Listování
od 

Černohlávek J. a kol.: Babí lom -- Brno : Littera -- ISBN 978-80-85763-51-5
Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum. / Blecha, Vratislav, Gurtler, Richard, Karous, Miloš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Česká geografie v evropském prostoru -- České Budějovice : ČGS, 2007
Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- České Budějovice : Jihočeská Univerzita, pedagogická fakulta, 2006
Česká geografie v období rozvoje informačních technologií -- Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2001
Česká geologická služba
Česká geologická služba v zahraničí - poster / Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Česká geologická služba v zahraničí / Maděra, Petr -- Praha : Česká geologická služba, 2011 -- ISBN 978-80-7075-766-6
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008. -- Praha : Česká geologická služba Praha, 2009 -- ISBN 978-80-7075-709-3
Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008 -- Praha : Česká geologická služba Praha, 2009 -- ISBN 978-80-7075-709-3
Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka -- Praha : Přírodovědecká fakulta University Karlovy, 2002
Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2002
Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2002
Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.) -- Praha : ÚGMNZ PřF UK, 2002
Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 2002
Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 2002
Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- Praha : Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, 2002
Česká republika: portréty krajů / Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, Pavel, Smolová, I., Toušek, V. -- Praha : MMR, 2005 -- ISBN 8023963058
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Česká sklářská společnost - Technologické úskalí skleněné plastiky -- Praha : Česká sklářská společnost, 2009