Listování
od 

Žďárské vrchy / Břízová, Eva, Čech, Stanislav, Čurda, Jan, Hanžl, Pavel, Kryštofová, Eva, Vít, Jan -- Praha : Česká geologická služba, 2008 -- ISBN 978-80-7075-701-7
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Žďárské vrchy v čase a prostoru -- Žďár nad Sázavou : CHKO Žďárské vrchy, 2000
Železivce -- Praha : Zlatý Kůň a Česká speleologická společnost, 2002 -- ISBN 80-85304-75-9
Železivce -- Praha : Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností, 2002 -- ISBN 80-85304-75-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory , 2001 -- ISBN 80-902400-8-9
'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně / Gilíková, Helena, Mikuláš, Radek -- Praha, 2004
Typ dokumentu: populární literatura
Zdroj: ČGS (RIV)
Živá příroda
Živel oheň - energie -- Praha : Agentura Koniklec, 2004
Živel Země. Planeta Země. -- Praha : Agentura Koniklec, 2004
Živel Země. Země a životní prostředí. -- Praha : Agentura Koniklec, 2004
Živel Země. Země ve službách člověka. -- Praha : Agentura Koniklec, 2004
Živly
Životní prostředí - Brno 1996 -- Brno : Magistrát města Brna, 1997
Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008 -- Zaječí : Vysoká škola báňská - Tu Ostrava, 2008 -- ISBN 978-80-248-1817-7
Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy -- Klatovy : Městský úřad Klatovy, 2004
Životní prostředí-Brno 1996 -- Brno : Magistrát města Brna, 1997
Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- Brno : Dům techniky, 1992