Listování
od 

Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Velka Bites. SOG - CGS Praha.
Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Zdar nad Sazavou.SOG - CGS Praha.
Österreichische Akademie der Wissenschaften Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen.
Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Kadov. SOG - ČGS Praha / Rýda, Karel, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Ryda, K. (2011): Opinion CHLO in terms of protection of mineral resources. Zdar nad Sazavou. SOG - CGS Praha.
Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Nove Veseli. SOG - CGS Praha.
Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Rudolec. SOG - CGS Praha.
Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Svetnov. SOG - CGS Praha.
Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Svratka. SOG - CGS Praha.
: The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-411 Jedovnice - The map of documentary points
1
The 1 : 5 Million International Geological Map of Europe and Adjacent Area - IGME 5 000 / Asch, Kristine, Cháb, Jan, Martínek, Karel, 2005
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
1. ANSYS Users'Meeting -- Brno : SVS FEM, 1993
1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- Praha : Ústřední ústav geologický, 1986
1. Česko-polské geomechanické symposium -- Ostrava : UGN AV ČR, 1997
1. Česko-polské geomechanické sympozium -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
1. International Conference mining techniques 2001. Proceedings -- Kraków : AGH, 2001
1. mezinárodní konference Kvalita vod 98 -- Brno : NOEL 2000, 1998
1. slovenski geološki kongres. Knjiga povzetkov -- Ljubljana : Geološki zavod, 2002
1. vydání