Listování
od 

10th Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy. Abstracts -- Katlenburg/Lindau : Copernicus/IAGA, 2005
10th Scientific Assembly of the International Assotiation of Geomagnetism and Aeronomy : Abstracts -- Katlenburg-Lindau : Copernicus/ IAGA, 2005
10th spectroscopic conference, book of abstracts -- Lanškroun : Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 1995
11
11 Jornadas de Paleontologia -- Barcelona : C. Casacuberta, Barcelona, 1995
11. KVARTÉR - Sborník abstrakt -- Brno : Masarykova univerzita, 2005
11. Kvartér 2005 -- Brno : Ústav geologických věd PřF MU, 2005 -- ISBN 80-210-3885-3
11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt -- Brno : Př. Fak. MU, 2005 -- ISBN 80-210-3885-3
11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010 -- Praha : Geologický ústav AVČR, v.v.i., NM Praha, 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2
11. slovensko-polsko-česká konference Praha, 14.-16.9.2010. Abstrakta -- Praha : Geologický ústav AVČR, NM Praha, 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2
11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference -- Praha : Národní Muzeum a geologický ústav AV ČR, 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2
11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010 -- Praha : Geologický ústav AVČR, v.v.i, 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2
11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů -- Praha : Geologický ústav AVČR a NM, 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2
11. zborník dejín fyziky -- Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 1994
11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ -- Praha : Česká společnost krajinných inženýrů, Český svaz stavebních inženýrů, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVÚT, Katedra biotechnických úprav krajiny, Fakulta životního prostředí, ČZÚ Praha, MZ ČR, MŽP ČR, Zemědělská vodohospodářská správa, 2008 -- ISBN 978-80-903258-7-6
11th Coal Geology Conference, Prague 2008, Volume of Abstracts -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2008
11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts -- Praha : Faculty of Science, Charles University in Prague, 2008
11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1 -- Ostrava : Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2007
11th Conferenceon Mercury as a Global Pollutant Abstracts -- Edinburgh, Scotland : University of Edinburgh, 2013
11th Congress of the International Society for Rock Mechanics. The Second Half Century of Rock Mechanics. Vol.2. -- London : Taylor and Francis, 2007