Listování
od 

11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference: sborník abstraktů -- Praha : Geologický ústav AVČR a NM, 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2
11. zborník dejín fyziky -- Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 1994
11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ -- Praha : Česká společnost krajinných inženýrů, Český svaz stavebních inženýrů, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVÚT, Katedra biotechnických úprav krajiny, Fakulta životního prostředí, ČZÚ Praha, MZ ČR, MŽP ČR, Zemědělská vodohospodářská správa, 2008 -- ISBN 978-80-903258-7-6
11th Coal Geology Conference, Prague 2008, Volume of Abstracts -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2008
11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts -- Praha : Faculty of Science, Charles University in Prague, 2008
11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1 -- Ostrava : Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2007
11th Conferenceon Mercury as a Global Pollutant Abstracts -- Edinburgh, Scotland : University of Edinburgh, 2013
11th Congress of the International Society for Rock Mechanics. The Second Half Century of Rock Mechanics. Vol.2. -- London : Taylor and Francis, 2007
11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials -- Porto, Portugalsko : Universidade do Porto, 2007
11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM, -- Porto, Portugalsko : Universidade do Porto, 2007
11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM, -- Porto, Portugalsko : Universidada do Porto, 2007
11th International Conference and Exhibition of the European Ceramics Socitey -- Kraków : Polish Ceramic Society, 2009
11th International Conference Methods of absolute chronology : abstracts and programme -- s. l : s. n, 2013
11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-11), September 14-19, 2008, Rome -- Rome, 2008
11th International Karstological School Clasical Karst. Karst Terminology -- Postojna : Slovenian National Commission for UNESCO, 2003
11th International Lime Association Congress -- Prague : International Lime Association, 2006
11th International Nannoplankton Asssociation Conference -- Lincoln : International Nannoplankton Association, Lincoln, Nebraska, 2006
11th International Symposium of Speleotherapy : International Union of Speleology, 1999
11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorini (Thera), Greece, 25-28 May 2003, Abstract Volume -- Patras : Applied Geodesy Lab., Dept. of Civil Engineering, Patras University, 2003
11th International workshop on the Geological Aspacts of Radon Risk Mapping -- Praha : Česká geologická služba, 2012 -- ISBN 978-80-7075-789-5