Listování
od 

54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník -- s. l : s. n, 2013
55-966B-203-02/58-22/Př
56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft -- Freiberg : Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, 1996
57. Jahrestagung DGG -- Potsdam : Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, 1997
58. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft -- Gottingen : DGG, 1998
65th Annual Meeting, American Malacological Society -- Pittsburg : American Malacological Society, 1999
66th EAGE Conference and Exhibition, Paris, France, 7 - 10 June 2004, Extended Abstracts -- Paris : European Association of Geoscientists and Engineers, 2004 -- ISBN 90-73781-33-7
67th Annual Meeting of the Meteorological Society -- Rio de Janeiro : Meteorological Society, 2004
68th Annual Meeting of the Meteoritical Society -- Huston : The Meteoritical Society, Gatlinburg, Tennessee, 2005
69th EAGE Conference -- Londýn : EAGE, 2007 -- ISBN 90-73781-21-3
70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- Praha : Stavební geologie-Geotechnika, 1996
74th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 -- Houten : EAGE, 2012
75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013. Proceedings -- Houten : EAGE, 2013
97th Annual Meeting of The Geological Society of America, 3361, GSA Abstracts with Programs Vol. 33, No. 3, A-53, BTH 3 -- Nevada : The Geological Society of America, 2001
99th Annual Meeting of The Geological Society of America, Cordilleran Section, Abstracts with Programs Vol. 35, No. 4, 25 -- Mexico : The Geological Society of America, 2003 -- ISBN 0016-7592
150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- Praha : Univerzita karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006
200 let České společnosti nauk 1784-1984 -- Praha : Ústav československých a světových dějin, 1985
200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984 -- Praha : Ústav československých a světových dějin, 1985
1997 AAPG International Conference ŕ Exhibition -- Wien : The American Association of Petroleum Geologists, 1997
2001 International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition, Conference Program -- Orlando : Florida State University, 2001