Listování
od 

8th Multinational Congress on Microscopy. Proceedings -- Praha : Czechoslovak Microscopy Society, 2007
9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2013
9. konference environmentální archeologie KEA 2013 : sborník abstraktů -- České Budějovice : Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2013
9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007 -- Praha : Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007 -- ISBN 978-80-02-01971-8
9. Kvartér 2003 -- Brno : Masarykova univerzita, 2003
9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- Brno : Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2003
9th Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits -- Dublin : Irish Association for Economic Geology , 2007
9th Coal Geology Conference -- Prague : Faculty of Science, Charles University, 2001
9th Coal Geology Conference. Reasonable utilization of coal reserves with regard to the environment, geology and paleontology of coal-bearing strata, coal prospecting, exploration and evalution, energy policy, utilization, trace elements, coalbed methane, environmental impact of mining, combustion of coal -- Prague : Charles University, 2001
9th Coal Geology Conference. Reasonable utilization of coal reserves with regard to the environment, geology and paleontology of coal-bearing strata, coal prospecting, exploration and evaluation, energy policy, utilization, trace elements, coalbed methane, environmental impact of mining, combustion of coal -- Prague : Charles University, 2001
9th Coal Geology Conference. Reasonable utilization of coal reserves with regard to the environment, geology and paleontology of coal-bearing strata, coal prospecting, exploration and evalution, energy policy, utilization, trace elements, coalbed methane, environmental impact of mining, combustion of coal -- Prague : Charles University, 2001
9th Conference on Environment and Mineral Processing . Part I -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 2005
9th Congress International de Mécanique des Roches, Comptes Rendus, Tome 3 -- Rotterdam : Balkema, 1999 -- ISBN 90-5809-071-X
9th Congress International de Mécanique des Roches, Comptes Rendus, Tome I -- Rotterdam : Balkema, 1999 -- ISBN 90-5809-070-1
9th Czech- Polish Workshop On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2008
9th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2008
9th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Náchod, November 12-15, 2008 -- Praha, 2008
The 9th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamicsof the Sudeten and Adjacent areas, Náchod, November 12-15, 2008, Abstracts -- Praha : Institute of Rock Structure and Mechanics, v.v.i, 2008
9th European meeting of Environmental and Engineering Geophysics -- Prague : Czech association of Applied Geophysicists -- ISBN 80-239-1332-8
9th Europen meeting of Environmental and Engineering Geophysics -- Prague : Czech Association of Applied Geophysicists -- ISBN 80-239-1332-8