Listování
od 

Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- Brno : Regiograph, 1999 : EGÚ Praha Engineering , 2012
Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference -- Ostrava : VŠB TU, 2002
Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference : Společnost důlních měřičů a geologů, 1999
Aktywne uskoki Europi Środkowej -- Wroclaw : Polish geological institute, 2005
Aktywne uskoki Europy Srodkowej -- Wroclaw : Panstwowy Instytut Geologiczny, 2005
ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts -- Prague : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts -- Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
ALCAPA Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin Graz, Austria 1 - 3 July, 1992. Terra abstracts, suppl no. 2 -- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1992
Algoritmus
Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1993
Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1993
Algoritmy 2000. 15th Conference on Scientific Computing Vysoké Tatry - Podbanské, Slovakia. September 10-15, 2000. Proceedings of Contributed papers and posters -- Bratislava : Slovak University of Technology, 2000
Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- Praha : Action M, 2007
Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimens / Lukschová, Šárka, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Alle radici della Storia Naturale d'Europa - Seicento milioni di anni attraverso i grandi giacimenti paleontologici -- Milano : Jaca Book, 1999
Alliance for Global Sustainability Bookseries
Alpine evolution of the W. Carpathians and related areas; abstracts -- Bratislava : Geological Survey of Slovak Republic, 1997
Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. International conference held on the occasion of Centennial of Dimitrij Andrusov -- Bratislava : Geologická služba SR, 1997 -- ISBN 80-85314-68-1
Alpine Karst -- Trenta : Speleological Association of Slovenia and Karst Research Institute ZRC SAZU, 1998