Listování
od 

Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference , 2001
Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2004
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje / Godány, Josef, Poňavič, Michal, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání / Bezuško, Petr, Foukal, Radomír, Godány, Josef, Hroch, Libor, Krajíček, Libor, Kramolišová, Pavla, Ney, Ota, Pecina, Vratislav, Rambousek, Petr, Starý, Jaromír, Štrupl, Vítek, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Dušek, Karel, Godány, Josef, Kavina, Pavel, Novák, Jaroslav, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Starý, Jaromír, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska / Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13 -- Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2013
Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- Brno : Regiograph, 1999 : EGÚ Praha Engineering , 2012
Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference -- Ostrava : VŠB TU, 2002
Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference : Společnost důlních měřičů a geologů, 1999
Aktywne uskoki Europi Środkowej -- Wroclaw : Polish geological institute, 2005
Aktywne uskoki Europy Srodkowej -- Wroclaw : Panstwowy Instytut Geologiczny, 2005
ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts -- Prague : Institute of Geology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts -- Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
ALCAPA Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin Graz, Austria 1 - 3 July, 1992. Terra abstracts, suppl no. 2 -- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1992
Algoritmus
Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1993
Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1993