Listování
od 

Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí / Buda, Jan, Šrein, Vladimír, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Circumalpine Quaternary Correlation: Southern Bohemia - Lower Austria -- Praha : Český geologický ústav, 1996 -- ISBN 80-7075-239-4
Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- Praha : Český geologický ústav, 1996 -- ISBN 80-7075-239-4
Cities in transition -- Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004
Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců -- Praha : Academia, 2013
Classification and petrology of two-mica granites of the South Bohemian Batholith. Excursion guide / René, Miloš -- Praha : ÚSMH, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The classification tool for the OneGeology Europe legend / Čoupek, Petr, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Clays, clay minerals and layered materials : book of abstracts -- Moscow : I. V. Balabanov, 2009
Clays for our Future -- Ottawa : Canadian local Committee in collaboration with the Clay Minerals Society on behalf of AIPEA, 1997
Climate and Biota of the Early Paleogene. Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- Wien : Geologische Bundesanstalt Wien, 2011
Climate change - weather extremes - organisms and ecosystems. Conference proceedings -- Nitra : Slovenská polnohospodárska univerzita, 2004
Climate change impacts on freshwater ecosystems -- Oxford, UK : Blackwell -- ISBN 978-1-4051-7913-3
Climate Change: The Karst Record. Karst Waters Institute Special Publication 2 -- Bergen : S. E. Lauritzen, 1996
Climate Changes - the Karst Record II -- Kraków : Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 2000
Climate changes - the Karst Record II, Guidebook and Abstracts -- Krakow : Institut of Geologiacal Sciences, Polish Academy of sciences! Institut of Geologiacal Sciences, Jagellonian University Krakow, 2000 -- ISBN 83-909970-6-1
Climate Changes the Karst Record II. Guidebook and Abstracts -- Kraków : Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, 2000
Climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Proceedings -- Prague, 1996
Climates: Past and Present -- London : The Geological Society -- ISBN 1-86239-075-4
Climatic trends and anomalies in Europe 1675-1715 -- Stuttgart, Jena, New York : Gustav Fischer, 1994
Co processing of coal with waste plastics / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH