Listování
od 

Check of Homogeneous Distribution in Solid Sample after Grinding and Milling by X-ray Spectrometry. ISBN 80-8073-167-5 / Dempírová, Ludmila, Kopecká, Milada -- 17.slovenská spektr.konference : Tatranské Zruby - Slovensko, 2004
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemické listy -- Praha : Česká chemická společnost, 2005
Chemické listy . 102/8 -- Olomouc : Česká společnost chemická, 2008
Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole / Skála, Roman -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemie uhlí a jeho využití / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- Ostrava : Vysoká škola báňská Technická universita, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives -- Brussels : ECSC-EEC-EAEC, 1994
ChemZi -- Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2013
Chief Editor of the 'Bulletin of the Czech Geological Society'
CHISA 96 - 12th International Congress of Chemical and Process Engineering -- Praha : Czech Society of Chemical Engineering, 1996
CHISA 96 - Abstracts -- Praha : ČSCHI, 1996
CHISA 97 -- Praha : Nakladatelství Jan Novosad, Procesní inženýrství, 1997
CHISA '97. [CD ROM] : Česká společnost chemického inženýrství, 1997
CHISA 98 - CD ROM of full texts.
CHISA 2000 - CD ROM of full texts.
CHISA 2003. Sborník 1 -- Praha : Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003
CHISA 2006 : 17th international congress of chemical and process engineering : 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic. Summaries 3, Hydrodynamic Processes -- Prague : Process Engineering Publisher, 2006
CHISA 2007 -- Praha : Česká společnost chemického inženýrství, 2007
Chlorine solubility in polymerized aluminosilicate melts / Dolejš, David, Stagno, Vincenzo, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Chondrichthyes of the Bohemian Cretaceous Basin and their application in palaeoecology and stratigraphy
Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii / Mazuch, Martin, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF