Listování
od 

Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives -- Brussels : ECSC-EEC-EAEC, 1994
ChemZi -- Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2013
Chief Editor of the 'Bulletin of the Czech Geological Society'
CHISA 96 - 12th International Congress of Chemical and Process Engineering -- Praha : Czech Society of Chemical Engineering, 1996
CHISA 96 - Abstracts -- Praha : ČSCHI, 1996
CHISA 97 -- Praha : Nakladatelství Jan Novosad, Procesní inženýrství, 1997
CHISA '97. [CD ROM] : Česká společnost chemického inženýrství, 1997
CHISA 98 - CD ROM of full texts.
CHISA 2000 - CD ROM of full texts.
CHISA 2003. Sborník 1 -- Praha : Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003
CHISA 2006 : 17th international congress of chemical and process engineering : 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic. Summaries 3, Hydrodynamic Processes -- Prague : Process Engineering Publisher, 2006
CHISA 2007 -- Praha : Česká společnost chemického inženýrství, 2007
Chlorine solubility in polymerized aluminosilicate melts / Dolejš, David, Stagno, Vincenzo, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Chondrichthyes of the Bohemian Cretaceous Basin and their application in palaeoecology and stratigraphy
Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii / Mazuch, Martin, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce / Poláček, Josef -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1996
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí / Anger, Ladislav, Jenikovská, Eva, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod / Anger, Ladislav, Jenikovská, Eva, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor / Anger, Ladislav, Jenikovská, Eva, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. -- Hradec Králové : Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové a Biskupství královéhradecké ve spolupráci s Občanským sdružením Katedrála -- ISBN 978-80-7405-060-2