Listování
od 

Chráněná území ČR / Ložek, Vojen, Němec, J. -- Praha : Agentura ochrany přírody, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chráněná území ČR, svazek II -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-38-7
Chráněná území ČR, svazek III -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-43-3
Chráněná území ČR, svazek IV -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno -- ISBN 80-86064-44-1
Chráněná území ČR, svazek V -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-45-X
Chráněná území ČR, svazek VI -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-46-8
Chráněná území ČR, svazek VII -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-45-X
Chráněná území ČR, svazek VIII -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-65-4
Chráněná území ČR, svazek X -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-67-0
Chráněná území ČR, svazek XI -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-68-9
Chráněná území ČR, svazek XII -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-69-7
Chráněná území ČR, svazek XIII -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR -- ISBN 80-86064-87-5
Chráněná území středních Čech a Prahy / Adamec, P., Andreska, J., Applov, L., Cílek, Václav, Janda, S., Kubíková, J., Michek, R., Mudra, P., Rež, B., Strejček, J., Šefčík, O., Tichý, V., Ziegler, V. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2000
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chronostratigraphie und Neostratotypen. Neogen der westlichen ("zentrale") Paratethys. Bd.VIII Pontien -- [Zagreb] : s.n., 1989 -- ISBN 86-407-0082-6
Chronostratigraphie und Neostratotypen VII, Miozän der Zentralen Paratethys, M6 Pannonien -- Budapest : Akadémiai Kiadó, 1985
Chrudimský vlastivědný sborník -- Chrudim : Regionální muzeum v Chrudimi, 2008 -- ISBN 978-80-87078-03-7
Chrudimský vlastivědný sborník č. 15 -- Chrudim : Regionální muzeum v Chrudimi, 2011 -- ISBN 978-80-87078-09-9
Chudobín - historie zaniklé obce -- Vír : obec Vír, kraj Vysočina, 2006
CIFT 94. Current Issues in Fuzzy Technologies. 4th International Workshop. Pre-Proceedings -- Trento : Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali, 1994
CIM 2013 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Maching -- Zagreb : Croatian Assossiation of Production Engineering, 2013