Listování
od 

Chráněná území středních Čech a Prahy / Adamec, P., Andreska, J., Applov, L., Cílek, Václav, Janda, S., Kubíková, J., Michek, R., Mudra, P., Rež, B., Strejček, J., Šefčík, O., Tichý, V., Ziegler, V. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2000
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chronostratigraphie und Neostratotypen. Neogen der westlichen ("zentrale") Paratethys. Bd.VIII Pontien -- [Zagreb] : s.n., 1989 -- ISBN 86-407-0082-6
Chronostratigraphie und Neostratotypen VII, Miozän der Zentralen Paratethys, M6 Pannonien -- Budapest : Akadémiai Kiadó, 1985
Chrudimský vlastivědný sborník -- Chrudim : Regionální muzeum v Chrudimi, 2008 -- ISBN 978-80-87078-03-7
Chrudimský vlastivědný sborník č. 15 -- Chrudim : Regionální muzeum v Chrudimi, 2011 -- ISBN 978-80-87078-09-9
Chudobín - historie zaniklé obce -- Vír : obec Vír, kraj Vysočina, 2006
CIFT 94. Current Issues in Fuzzy Technologies. 4th International Workshop. Pre-Proceedings -- Trento : Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali, 1994
CIM 2013 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Maching -- Zagreb : Croatian Assossiation of Production Engineering, 2013
CIMP Faro´09 II Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions -- Portugal : LNEG, 2009
CIMP Lisabon´07 Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions,Abstracts -- Lisabon : INETI, 2007
CIMP Newsletter Summer 2010 No. 77 : CIMP, 2010
Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí / Buda, Jan, Šrein, Vladimír, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Circumalpine Quaternary Correlation: Southern Bohemia - Lower Austria -- Praha : Český geologický ústav, 1996 -- ISBN 80-7075-239-4
Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- Praha : Český geologický ústav, 1996 -- ISBN 80-7075-239-4
Cities in transition -- Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004
Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců -- Praha : Academia, 2013
Classification and petrology of two-mica granites of the South Bohemian Batholith. Excursion guide / René, Miloš -- Praha : ÚSMH, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The classification tool for the OneGeology Europe legend / Čoupek, Petr, 2010
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Clays, clay minerals and layered materials : book of abstracts -- Moscow : I. V. Balabanov, 2009
Clays for our Future -- Ottawa : Canadian local Committee in collaboration with the Clay Minerals Society on behalf of AIPEA, 1997