Listování
od 

Desarollo de las aguas termales y minerales en el Perú / Baratoux, Lenka, Kopačková, Veronika, Pačes, Tomáš, Plešinger, Vladimír, Severýn, Otto, Šantavý, Tomáš, Šíma, Jiří, Vurm, Vladimír, Vylita, Tomáš, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Desarrollo de Aguas Termales y Minerales en el Peru Cajamarca-Churín -- Lima : INGEMMET, Lima, 2006
Description of the brown coal mine in the archbishopric estate of Světec 1766 Johann Philipp Habel / Čejchanová, Alena, Janků, Lukáš, Jírů, Roman, Martens, Carola -- Prague : Czech Geological Survey, 2012 -- ISBN 978-80-7075-790-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Descubriendo el mundo subterráneo de América Latina y el Caribe -- Aguadilla : Universidad de Puerto Rico Recinto de Aguadilla, 2007
Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 95 (DDECS 95). Proceedings of Seminar -- Ostrava : Vysoká škola báňská TU, 1995
Detail surface hydrogeological research and monitoring on prospective areas 1a a P-1b.
Detailed evaluation residual reserves of brown coal and protection CHLÚ for ensuring territorial protection and restoration of the landscape development of settlements and macrostructure with a proposal to revise the selected deposits and CHLÚ agreement with MIT, ME and CBU for Usti Region in preparation for Updates regional mineral policy Ústí region, focusing on the revision of the territorial scope of protection of residual reserves of brown coal
The Detailed Geological Map of the Czech Republic 1: 25 000 sheet sheet 25-122 Suchdol nad Odrou
Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002 / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír, 2002
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží - etapa 2009* / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů / Kapička, Aleš -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b / Budkovský, Jan, Rukavičková, Lenka, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Detecting Environmental Change -- London : University College London, 2001
Detection and discrimination of the main pollutants based on analysis of ASTER data - case study for Sokolov open pit mine
Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva / Bourguignon, Anne, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika, Metelka, Václav, Rojík, Petr, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace) / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva / Adamovič, Jiří, Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Development and communities of the Silurian and Early Devonian Cephalopod limestone (Prague Basin, Bohemia)
Development of a method in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured environment of compact rocks / Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)