Listování
od 

Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002 / Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír, 2002
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailizace přechodného radonového indexu podle hlubšího podloží - etapa 2009* / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů / Kapička, Aleš -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b / Budkovský, Jan, Rukavičková, Lenka, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Detecting Environmental Change -- London : University College London, 2001
Detection and discrimination of the main pollutants based on analysis of ASTER data - case study for Sokolov open pit mine
Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva / Bourguignon, Anne, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika, Metelka, Václav, Rojík, Petr, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace) / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva / Adamovič, Jiří, Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Development and communities of the Silurian and Early Devonian Cephalopod limestone (Prague Basin, Bohemia)
Development of a method in situ identification and mathematical modeling of flow and geochemical interaction in fractured environment of compact rocks / Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Development of calibration standard for determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography for proficiency testing
Developments in Earth surface Processes, No. 5.
Developments in sedimentology
Devon - Devonian / Chlupáč, I., Hladil, Jindřich -- Praha : Český geologický ústav, 1994 -- ISBN 80-7075-167-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Devonian-Carboniferous boundary at Lake Titikaka, Bolivia: Preliminary results -- Buenos Aires : Committee of the XII International Congress on the CarboniferousPermian, 1993
Devonian Neritic-Pelagic Correlation and Events. International Meeting on Stratigraphy -- Rabat : Institut Scientifique University Mohammed V Agdal, 2004
Devonian Terrestrial and Marine Environments from Continent to Shelf, Contributions -- Novosibirsk : Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, 2005 -- ISBN 5-7692-0770-1
Dezinfekce mikrobiálního napadení Opony v Jurikově dómě ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Geršl, Milan, Hanuláková, Dana, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)