Listování
od 

Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- Ostrava : OKD, a.s. Ostrava v nakladatelství Kartis
Document de l´Institut Scientifique, Rabat
Documenta Geonica
Documenta Geonica -- Praha : Peres Publishers, 1999 -- ISBN 80-902465-6-7
Documenta geonica 1998.
Documenta geonica 1/1994 / Novák, Vilém -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 1996
Documenta geonica 1996 / Kožušníková, Alena -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 1997. Documents of geonics 1997 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1998 -- ISBN 80-902465-2-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 1998. (Blaheta, R.: Numerical methods in elasto-plasticity) -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1999 -- ISBN 80-902465-8-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1999
Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1999 -- ISBN 80-902465-6-7
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Synposium -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1999
Documenta geonica 2000. Documents of geonics 2000 -- Praha : Peres Publishers, 2000 -- ISBN 80-86360-17-2
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials -- Praha : Peres Publishers, 2001
Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials -- Praha : Peres Publishers, 2001 -- ISBN 80-86360-19-9
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- Praha : Peres Publishers, 2002
Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- Praha : Peres Publishers, 2002
Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin -- Praha : Peres Publishers, 2002 -- ISBN 80-86360-30-X
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2003