Listování
od 

Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials -- Praha : Peres Publishers, 2001 -- ISBN 80-86360-19-9
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- Praha : Peres Publishers, 2002
Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve" -- Praha : Peres Publishers, 2002
Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin -- Praha : Peres Publishers, 2002 -- ISBN 80-86360-30-X
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2003
Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí / Hortvík, Karel, Krůl, M., Latová, A., Maníček, J., Martinec, Petr, Schejbalová, Božena, Šňupárek, Richard, Vojvodíková, B. -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2003 -- ISBN 80-86360-36-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2004 -- Brno : MSD, spol s.r.o., Skorkovského 70a, 615 00 Brno, 2004
Documenta geonica 2005 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2005
Documenta geonica 2005 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2005 -- ISBN 80-86407-09-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2006
Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- Ostrava : ÚGN, 2006 -- ISBN 80-86407-10-1
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava, 2007
Documenta Geonica 2009. 2 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Documenta geonica 2013 -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2013
Documenta Geonica, The 5th Czech and Polish Conference Geology of the Upper Silesian Basin -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2002 -- ISBN 80-7275-024-0
Documentation of Mountain disasters. Proceedings of the Third International DOMODIS Workshop -- Bucurest : Ars Docendi, 2003
Documenti Interart
Documents du BRGM -- Paris : BRGM, Orleans, France, 1999 -- ISBN 2-7159-0889-X
Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08 / Švábenická, Lilian, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015 / Balvín, A., Blaheta, Radim, Bruský, I., Březina, J., Hasal, M., Hokr, M., Maryška, J., Michalec, Zdeněk, Staš, Lubomír, Šembera, J. -- Liberec : SÚRAO, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG