Listování
od 

Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015 / Balvín, A., Blaheta, Radim, Bruský, I., Březina, J., Hasal, M., Hokr, M., Maryška, J., Michalec, Zdeněk, Staš, Lubomír, Šembera, J. -- Liberec : SÚRAO, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh / Baroň, Ivo, Bíl, Michal, Bílová, Martina, Čoupek, Petr, Hubatka, František, Kašperáková, Dagmar, Kirchner, Karel, Klimeš, Jan, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Moravcová, Olga, Nešvara, Petr, Petrová, Vladimíra, Rybář, Jan, Sekyra, Zdeněk, Šikula, Jan, Zemková, Michaela, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS / Čoupek, Petr, Krejčí, Zuzana, Moravcová, Olga, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí / Čáp, Pavel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Kycl, Petr, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav, Šimůnek, Zbyněk, Valečka, Jaroslav, Zelenka, Přemysl, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci) / Čoupek, Petr, 2008
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů / Burda, Jiří, Hrazdíra, Petr, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Dolní Kounice / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Dolní Věstonice Studies 7
The Dolní Věstonice Studies 10
Dolnověstonické studie 8
Dolnověstonické studie./The Dolní Věstonice Studies.
Dolný Vrch -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva -- ISBN 80-88924-18-9
Dolostones from the jamaican South-Central Coast. Preliminary report / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Prague : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Donald Institute Mnographs
Donald Institute Monographs
Donals Institute Monographs
Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů / Hanzlík, Josef, Pěček, J., Trčková, Jiřina, Vylita, T. -- Praha : ÚSMH AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova / Blecha, Vratislav, Mrlina, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF