Listování
od 

Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí / Čáp, Pavel, Havlíček, Pavel, Holásek, Oldřich, Hradecká, Lenka, Kycl, Petr, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav, Šimůnek, Zbyněk, Valečka, Jaroslav, Zelenka, Přemysl, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci) / Čoupek, Petr, 2008
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů / Burda, Jiří, Hrazdíra, Petr, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Dolní Kounice / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Dolní Věstonice Studies 7
The Dolní Věstonice Studies 10
Dolnověstonické studie 8
Dolnověstonické studie./The Dolní Věstonice Studies.
Dolný Vrch -- Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva -- ISBN 80-88924-18-9
Dolostones from the jamaican South-Central Coast. Preliminary report / Bosák, Pavel, Novák, Jiří Karel, Pavková, Jaroslava -- Prague : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Donald Institute Mnographs
Donald Institute Monographs
Donals Institute Monographs
Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů / Hanzlík, Josef, Pěček, J., Trčková, Jiřina, Vylita, T. -- Praha : ÚSMH AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova / Blecha, Vratislav, Mrlina, Jan, 2001
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b / Budkovský, Jan, Rukavičková, Lenka, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO) / Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Žák, Karel -- Praha : Geologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996 / Zapletalová, Jana -- Brno : Magistrát města Brna, 1997
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG