Listování
od 

Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996 / Zapletalová, Jana -- Brno : Magistrát města Brna, 1997
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dorobek i pozycja Polskiej geomorfologii u progu XXI wieku -- Torun : Uniwersitet Mikolaja Kopernika, 2000 -- ISBN 83-231-1214-2
Dostupné na http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=641 , 2008
Dostupné na: http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=643 -- Québec, 2008
Dostupné na: http://gac.esd.mun.ca/gac_2008/search_abs/sub_program.asp?sess=98&form=10&abs_no=643 -- Québec, 2008
Doubravník v dějinách 1208-2008 -- Doubravník : Městys Doubravník, 2008
Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět / Štědrá, Veronika, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Dražovice v minulosti a dnes -- Dražovice : Obecní úřad Dražovice
Drilling the Eger Rift. Field Trip Guide -- Prague : Geophysical Institute of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004
Dr.Martin Kříž. jeho život a dílo
Dr.Martin Kříž. jeho život a dílo / Musil, Rudolf -- Brno : Masarykova univerzita, 2001
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Drnholec -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost pro městys Drnholec -- ISBN 978-80-7275-090-0
Drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov -- Ljubljana : Organizacijski odbor za posvetovanje, 1994
Družicové polohové systémy -- Ostrava : Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, 2002
Dubňany / Frantál, Bohumil, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference -- Praha : Společnost důlních měřičů, 1995
DUST2014 - International Conference on Atmospheric Dust : book of abstracts -- s. l : Associazione Italiana per lo Studio delle Argille, 2014
Dýchat s ptáky : obyčejné text y o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst / Cílek, Václav -- Praha : Dokořán, 2008 -- ISBN 978-80-7363-202-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Dynamic Silurian Earth, Field guide and Abstracts -- Švédsko : Geological Survey of Sweden, 2005 -- ISBN 91-7158-714-4
Dynamická a evoluční geomorfologie -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2003