Listování
od 

Drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov -- Ljubljana : Organizacijski odbor za posvetovanje, 1994
Družicové polohové systémy -- Ostrava : Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, 2002
Dubňany / Frantál, Bohumil, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference -- Praha : Společnost důlních měřičů, 1995
DUST2014 - International Conference on Atmospheric Dust : book of abstracts -- s. l : Associazione Italiana per lo Studio delle Argille, 2014
Dýchat s ptáky : obyčejné text y o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst / Cílek, Václav -- Praha : Dokořán, 2008 -- ISBN 978-80-7363-202-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Dynamic Silurian Earth, Field guide and Abstracts -- Švédsko : Geological Survey of Sweden, 2005 -- ISBN 91-7158-714-4
Dynamická a evoluční geomorfologie -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK, 2003
Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady / Kříž, Vlastimil -- Ostrava, 2006
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dynamics of sedimentation on the Morava River during flooding
Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách / Bíl, Michal, Břízová, Eva, Chlupáčová, Marta, Dvorská, J., Gnojek, Ivan, Hanák, J., Hladíková, Jana, Hrádek, M., Hrubeš, Martin, Jačková, Ivana, Kašparec, I., Máčka, Z., Páša, J., Švestka, J., Vít, Jan, Žáček, V., 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov -- Zvolen : TU vo Zvolene, 2007 -- ISBN 978-80-228-1821-6
Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007 -- Ústí nad Labem : Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007
Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- Brno : Masarykova univerzita, 1997 -- ISBN 80-210-1714-7
Dynamo and dynamics, a mathematical challenge. Fundamental Properties of Nanosystems. -- Dordrecht : Kluwer, 2001 -- ISBN 0-7923-7070-8
Dzialnosc naukowa profesora Wladyslawa Gorczynskiego i jej kontynuacja -- Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2002
Džbánská opuka - významný a typický kámen Rakovnicka / Zelenka, Přemysl -- Rakovník : nákladem musejního spolku, 2003
Typ dokumentu: exkurzní průvodce
Zdroj: ČGS (RIV)
EAEG/EAPG 57th Conference and Technical Exhibition. Extended Abstracts. Vol. 1 -- Glasgow : IAGE, 1995
EAGE 58th Conference and Technical Exhibition. Extended abstracts. Vol. 1 -- Amsterdam : EAGE, 1996
EAGE 59th conference and technical exhibition. Extended abstracts. Volume 1 -- Geneva : EAGE, 1997