Listování
od 

Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím / Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Eichler, F., Gabašová, Ananda, Karous, M., Klepáč, L., Krejčík, L., Lukeš, J., Maros, G., Maryška, J., Ondruš, Petr, Pačes, Tomáš, Pudilová, Marta, Rukavičková, Lenka, Severýn, Otto, Skála, Roman, Štrof, P., Veselovský, František, Záruba, J., Žák, Karel -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Etude du potentiel polluant de rejets anciens et actuels de la métallurgie du plomb dans le district de Příbram, République tcheque. / Ettler, Vojtěch, 2000
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey / Karbušická, Stanislava, Kondrová, Lucie, Kramolišová, Pavla, Krejčí, Zuzana, Moravcová, Olga, Svítil, Radek, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
EUCOR-URGENT-TOPO-WECEP -- Strasbourg : TOPO-EUROP, 2008
EUG 8. Abstracts -- Oxford : Academic Press, 1995
EUG 9. European union of geosciences. Abstracts of oral and poster presentations -- Strasbourg : EUG, 1997
EUG 9. Symposium 08.4 Trans-European Suture Zone (TESZ) - Phanerozoic Accretion and Evolution of Contrasted Continental Lithosphere. Abstract Supplement No.1. In Terra Nova Volume 9 -- GB : European Union of Geosciences, 1997
EUREF Related Activities in Czech Republic 2006-2007. National Report / Douša, J., Filler, V., Kostelecký, J., Kostelecký Jr., J., Mantlík, František, Pálinkáš, V., Řezníček, J., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Šimek, J. -- Praha : Research Institute of Geodety, Topography and Cartography, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
EUREF related activities in the Czech Republic 2004-2005. National report / Kostelecký, J., Kottnauer, Pavel, Lederer, M., Mantlík, František, Provázek, J., Řezníček, J., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Šimek, J. -- - : IAG Subcommission for Europe (EUREF), 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Eurocarbon 2000 -- Berlin : Deutsche Keramische Gesellschaft e.V., 2000
Eurocarbon 2000, First World Conference on Carbon, 9.-13. July 2000, Vol. II -- Berlín : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000 -- ISBN 3-925543-16-3
Eurocarbon, First World Conference on Carbon, 9.-13. July 2000, Berlin -- Berlín : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000 -- ISBN 3-925543-16-3
Eurock 2002. ISRM International Symposium on Rock Engineering for Moutainous Regions -- Lisboa : Sociedade Portuguesa de Geotecnica, 2002
Eurock 2005 - Impact of Human Activity on the Geological Environment -- London : Balkema, 2005
Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings -- Leiden : A.A.Balkema Publishers, 2005
Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings -- Leiden : A.A.Balkema Publishers, 2005 -- ISBN 04-1538-042-1
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
EUROCK 2013 - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment. Proceedings of the 2013 International Symposium -- London : CRC Press Taylor & Francis Group, Balkema, 2013
EUROCK 2014 - Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses. Proceedings of EUROCK 2014, ISRM European Regional Symposium -- London : CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, 2014
Euroclay 95. Clays and Clay materials Sciences -- Leuven : European Clay Groups Association, 1995