Listování
od 

Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones / Hroch, Tomáš, Kopačková, Veronika, Nol, Ondřej, Nývlt, Daniel, Ptáčková, Helena, Rajchl, Michal, Skácelová, Zuzana, Šebesta, Jiří, Vancl, Jiří, Vít, Jan, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Evaluación Hidrogeológica de Pozos a través de Registros Geofísicos / Campos, Oscar, Huizar, Rafael, Kobr, Miroslav -- México,D.F. : Instituto de Geofísica, UNAM, 2005
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion
Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion / Bezuško, Petr, Knésl, I., Komínek, E., Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion. Final Report for 2002 / Bezuško, Petr, Komínek, E., Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Evaluation of brown coal reserves and its possible use.
Evaluation of ecosystem functions and services in the Czech Republic
Evaluation of geological aspects and physical properties of the Upper Palaeozoic deposits of the Žatec Basin and estimation of theoretical capacity for potential CO2 storage.
Evaluation of geological changes of flod plains and surroundings after floods in August 2002
Evaluation of Neogene sediments in area of Vyškov gate on the base subsurface data (lithofacial and sequence-stratigraphic interpretation)
Evaluation of raw materials for glass industry in Namibia
Evaluation of selected glassmaking raw material resources in Namibia. Final Report for the year 2001, 25 pp. CGS, Record Office, File Report no. 1, 2002 / Plemeník, Jaroslav, Seifert, Antonín, Zástěra, Ctibor, 2002
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Evaluation of the Impact of copper and cobalt mining in the Zambian part of the Copperbelt on the environment and a proposal of the monitoring system of contamination by heavy metals and sulphur
Evalution of changes in mass element fluxes and critical loads in the GEOMON network of small catchments in the Czech Republic
Evidence for high-pressure melting producing leucogranulites of the Bohemian Massif / Harley, S.L., Kotková, Jana, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04 / Godány, Josef, Horčička, Lumír, Hrazdíra, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Rojík, Petr, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Evoluce . 10. výjezdní interdisciplinární seminář -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2009
The evolution of Geomorphology -- ISBN 0-471-93858-0
Evolution of stratified multiply exhausted magmatic chamber