Listování
od 

Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Karenová, Jana, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů / Holeček, Jan, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Hrouda, František, Machek, Matěj, Ondra, Pavel, Ulrich, Stanislav, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje" / Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky / Burda, Jiří, Godány, Josef, Kříbek, Bohdan, Lukeš, Petr, Petáková, Zdeňka, Rambousek, Petr, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700) / Buda, Jan, Godány, Josef, Rýda, Karel, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Petáková, Zdeňka, Šrein, Vladimír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš / Čurda, Jan, Godány, Josef, Starý, Jaromír, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní stanovisko ČGS k problematice ochrany a využití výhradního ložiska štěrkopísků Bělá-Chuchelná / Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky / Bohdálek, Petr, Buda, Jan, Dušek, Karel, Godány, Josef, Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby / Stemberk, Josef, Zvelebil, Jiří -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Expert's report on the current status of the use and registration of brick raw material reserves the exclusive bearing brick materials Kunovice (305 06 00) and to provide all necessary documents to change the original area CHLÚ Kunovice covering the northern part of the block residual stock brick raw material for law firm NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Explanantory notes to the geological map of the Czech republic 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
Explanation to geological map of the CR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví
Explanation notes to the basic geological map of the Czech Republic at scale 1 : 25 000, sheet 03-324 Turnov
The explanation notes to the basic geological of the Czech republic 1:25 000 sheet 23-413 Hodice
Explanation of basic geological map of the Czech republic at 1:25 000 scale, sheet 32-112 Chotěboř
Explanation of geological map of the Czech Republic, scale 1: 25000, sheet 23-211 Světlá nad Sázavou
Explanation text to egeneering geologyic map of stability condicions 1: 10 000, 25-32-07