Listování
od 

Górnicze zagrozenia naturalne 2006 /13./ -- Katowice : Glówny Instytut górnictwa, 2006
Górnicze zagrozenia naturalne 2008. 7 -- Katowice : Glówny Instytut górnictwa, 2008
Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2 -- Katowice : Glowny Instytut Górnictwa, 2009
Góry Stołowe - Adršpašsko-teplické skály. Mapa geologiczno-turystyczna. Geologická mapa pro turisty. 1: 50 000 / Čech, Stanislav, Gawlikowska, Elżbieta, 1999
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Góry Stołowe Mts. Geological map for tourists. 1:50 000
The Gosau localities Mooshuben and Krampen in Styrian Mürzalps.
Die Gosau-vorkommen von Mooshuben und Krampen in den Steirischen Mürzalpen / Egger, Hans, Hradecká, Lenka, Lelkes-Felvári, Gy., Lobitzer, H., Ottner, F., Siegel-Farkas, A., Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- Vídeň : Geologische Bundesanstalt, 2001 -- ISBN 3-85316-012-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Gotické fragmenty ze Staříče / Augustinková, L., Martinec, Petr, Pěřinková, M., Ščučka, Jiří -- Ostrava : FAST VŠB-TUO, 2012 -- ISBN 978-80-87427-44-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Göttinger Arbeiten zur Geologie und Palaeontologie : Fakultät für Geowissenschaften und Geographie, 1999 -- ISBN 0534-0403
Gran Caňón de Somoto / Hradecký, Petr, Kycl, Petr, Žáček, Vladimír, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran / Řídkošil, T. (ed.)
Grand canyon of Somoto
Granite: Occurence, Mineralogy and Origin -- New York : Nova Science, 2012
Granitic pegmatites and mineralogical museums in Czech Republic / Breiter, Karel, Cempírek, Jan, Kadlec, Tomáš, Novák, Milan, Škoda, Radek -- Szeged, Hungary : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, Szeged, Hungary, 2010 -- ISBN 978-963-306-038-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MZM
Granitic system - State of the Art and Future Avenues -- Helsinki : University of Helsinki - Finland, 2003 -- ISBN 952-10-0868-7
Granitic Systems - State of the Art and Future Avenues, An International Symposium in Honor of Professor Ilmari Haapala, January 12-14, 2003, University of Helsinki, Helsinki - Finland, Abstract Volume -- Helsinki : Helsinki University Press, 2003 -- ISBN 952-10-0868-7
Granitic Systems - State of the Art and Future Avenues, An International Symposium in Honor of Professor Ilmari Haapala, January 12-14, 2003, University of Helsinki, Helsinki - Finland, Abstract Volume -- Helsinki : Helsinki University Press, 2003 -- ISBN 952-10-0868-7
Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archean crust? / Dostal, Jaroslav, Frána, Jiří, Kachlík, Václav, Patočka, František, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- Warszawa : Faculty of Geology of the Warsaw University, 2007 -- ISBN 978-83-916310-9-6
Granitoids of Western Bohemia and Oberpfalz: excursion Guide -- Praha : Český geologický ústav, 1994