Listování
od 

Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva / Bajer, A., Gregor, M., Lisá, Lenka -- Praha : nestátní archeologická společnost Archaia Brno, o. p. s, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace -- Brno : MZLU, 2000
Geobiocenologické spisy
Geobiocenologické spisy
Geobiocenologie a její aplikace -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2007
Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství -- Brno : Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Fakulta lesnická a d􀄜eva􀄜ská, Mendelova univerzita v Brn􀄌, 2013
Geobiocenologie II / Buček, A., Lacina, Jan -- Brno : Ediční středisko MZLU, 1999 -- ISBN 80-7157-417-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky / Buček, A., Lacina, Jan -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2007 -- ISBN 978-80-7375-046-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- Göttingen : Universitätdrucke Göttingen, 2004 -- ISBN 3-930457-60-1
Geochémia 1999 : zborník referátov -- Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, 1999 -- ISBN 80-88974-05-4
Geochémia 2000 - Zborník referátov, Bratislava 7. decembra 2000 -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000 -- ISBN 80-88974-23-2
Geochémia 2000, zborník referátov -- Bratislava : ŠGÚ Dionýza Štúra, 2000 -- ISBN 80-88974-23-2
Geochémia 2001 -- Bratislava, Slovenská republika : PrirF UK, ŠGÚDŠ, 2001 -- ISBN 80-88974-33-X
Geochémia 2001 : zborník referátov -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2001 -- ISBN 80-88-974-33-X
Geochémia 2002 -- Bratislava : ŠGÚ DŠ, Vydavatelstvo Donýz Štůra, 2002 -- ISBN 80-88974-42-9
Geochémia 2004 -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionáza Štúra, 2004 -- ISBN 80-88974-59-3
Geochémia 2004, zborník referátov -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2004 -- ISBN 80-88974-59-3
Geochémia 2005, zborník referátov -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2005 -- ISBN 80-88974-70-4
Geochémia 2006 -- Bratislava : Štátný geologický ústav Dionýsa Štúra, 2006 -- ISBN 80-88974-88-7
Geochémia 2006, zborník referátov -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 2006 -- ISBN 80-88974-88-7