Listování
od 

Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89A
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89B
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89V
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90A
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000 oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90B
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90G
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90V
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-101B
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-101G
Geochemická mapa těžkých minerálů v říčních sedimentech, 1:50,000, oblast zamtyn Nuruu, list L-47-101A
Geochemické faktory pro geotermii / Pačes, Tomáš, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava / Abraham, M., Bachratý, J., Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Chlupáčová, Marta, Hanák, J., Hůlka, L., Kašparec, I., Kovářová, M., Matolín, M., Müller, Pavel, Pecina, Vratislav, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva / Abrahám, Miloš, Ambrozek, Vladimír, Fifernová, Martina, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Pecina, Vratislav, Pospíšil, Václav, Veleba, Bohumil, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha / Ďuriš, Miloslav, Dušek, Karel, Poňavič, Michal, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS / Ďuriš, Miloslav, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemie a remediace důlních vod -- Praha : Aquatest, a s. -- ISBN 978-80-254-2921-1
Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv -- Geologická 4, Praha 5 : Aquatest a.s. -- ISBN 978-80-254-2921-1
Geochemie a životní prostředí -- Praha : Přírodovědecká fakulta UK Praha, Geologický ústav AV ČR, VŠZ Kostelec nad Černými Lesy, MŽP Praha, 1993
Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív) / Moravcová, Olga, 1999
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)