Listování
od 

Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, OLOVO / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, URAN / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, VANAD / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, PYRIT / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZIRKON / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO / Mixa, Petr, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89A
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89B
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89V
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90A
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000 oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90B
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90G
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-90V
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-101B
Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-101G
Geochemická mapa těžkých minerálů v říčních sedimentech, 1:50,000, oblast zamtyn Nuruu, list L-47-101A
Geochemické faktory pro geotermii / Pačes, Tomáš, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava / Abraham, M., Bachratý, J., Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Chlupáčová, Marta, Hanák, J., Hůlka, L., Kašparec, I., Kovářová, M., Matolín, M., Müller, Pavel, Pecina, Vratislav, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)