Listování
od 

Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy. / Čúzová, Kateřina, Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Kříž, Hubert, Lacina, Jan, Mikulík, Oldřich, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : ÚGN AV ČR Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků -- [S.l.] : Geografický ústav ČSAV, 1983
Geografie - Geologie. 237
Geografie a proměny poznání geografické reality -- Ostrava : Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta , 2004
Geografie malých měst -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2004
Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Geografie malých měst 2003 / Frantál, Bohumil, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Poklud, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Regiograph, 2003 -- ISBN 80-86377-10-5
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst 2004 -- Brno : Regiograph, 2004
Geografie malých měst 2004 / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, J., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004 -- ISBN 80-86377-12-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst 2005 -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2005
Geografie malých měst 2005 / Cetkovský, Stanislav, Frantál, Bohumil, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2005 -- ISBN 80-86407-07-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klapka, Pavel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR. pobočka Brno, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst / Frantál, Bohumil, Vaishar, Antonín -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2004
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Klapka, Pavel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2008 -- ISBN 978-80-86407-57-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Geografie malých moravských měst I -- Brno : Regiograph, 2001 -- ISBN 80-86377-06-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie malých moravských měst I / Axmanová, I., Brychtová, Š., Hlavinková, Pavlína, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Jaroš, V., Kallabová, Eva, Kellnerová, H., Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Kunc, J., Lacina, Jan, Ondráček, Stanislav, Quitt, Evžen, Škrabalová, J., Trávníček, B., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Regiograph (pro Ústav Geoniky AV ČR), 2002 -- ISBN 80-86377-06-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geografie na prahu 21. století -- Praha : ČGS, 1998
Geografie-sborník České geografické společnosti. 1 -- Praha : Česká geografická společnost, 2000
Geografija in narodnosti -- Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1993