Listování
od 

Geografie-sborník České geografické společnosti. 1 -- Praha : Česká geografická společnost, 2000
Geografija in narodnosti -- Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1993
Geographica Slovenica
Geographica Slovenica 24
Geography and Urban Environment -- Brno : Regiograph, 1995
Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research. 6 -- Dnepropetrovsk : DNVP Kartografija, 2009
Geography in Czechia and Slovakia -- Brno : Masarykova univerzita, 2008
Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century -- Brno : Masaryk University, 2008 -- ISBN 978-80-210-4600-9
Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Praktice at the Onset 21st of Century [0317674] [0321269] -- Brno : Masarykova univerzita, 2008
Geography in Europe of Regions -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2005 -- ISBN 80-86407-06-3
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005) -- Brno : Regiograph, 2005
Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ahar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, Domas, Jaroslav, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geohazard Inventory Map 1:25.000, sheet Ghalandar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Otava, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ahar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geohazard Susceptibility Map 1:25.000, sheet Ghalandar / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Otava, Jiří, 2011
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Geohazard susceptibility map (Santa Lucia, Nicaragua)
Geohazards and the Environment -- Tirana : Albanian Association of Engeneering Geology and Geoenvironment, 1997 : ProGEO -- ISBN 978-82-426-2476-5
GEOINFO - mapová aplikace
GEOINFO - Web Map Application / Fifernová, Martina, Krejčí, Zuzana, Tomas, Robert, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)