Listování
od 

Geologická paměť krajiny / Kukal, Zdeněk, Němec, Jan, Pošmourný, Karel -- Praha : Česká geologická služba, 2005 -- ISBN 80-7075-654-3
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Šimek, Josef, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická situace okolí Velkomoravského centra Staré Město - Uherské Hradiště
Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.) -- Bratislava : Univerzita Komenského -- ISBN 80-223-1578-8
Geologická stavba / Fatka, Oldřich, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17 / Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk, Petrová, A., Roštínský, P. -- Brno : Ústav geoniky AVČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua / Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr, Mlčoch, Bedřich, Mrázová, Štěpánka, Novák, Zdeněk, Opletal, Mojmír, Rapprich, Vladislav, Ševčík, Josef, Vorel, Tomáš -- Praha, Managua (španělská verze), 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická studie přírodních rizik, department Santa Ana, Salvador
Geologická studie přírodních rizik v oblasti Ocotal, provincie Nueva Segovia,Nicaragua / Ševčík, Josef, 2004
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologická studie přírodních rizik v oblasti vulkánů Casita a San Cristóbal, město Chinandega, Nicaragua
Geologická studie přírodního nebezpečí: oblast La Unión a vulkánu Conchagua v Salvadoru
Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo / Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr, Hrubeš, Martin, Kycl, Petr, Mlčoch, Bedřich, Mrázová, Štěpánka, Novák, Zdeněk, Opletal, Mojmír, Prichystal, Antonín -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru / Baratoux, Lenka, Chamra, Svatoslav, Kachlík, Václav, Kopačková, Veronika, Šebesta, Jiří, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421 / Ambrozek, Vladimír, Burda, Jiří, Čurda, Jan, Dvořák, Igor, Hanžl, Pavel, Janderková, Jana, Jeřábek, Petr, Kachlík, Václav, Konopásek, Jiří, Krupička, Jiří, Martínek, Karel, Müller, Pavel, Rambousek, Petr, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Trubačová, Anna, Žáčková, Eliška, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické faktory v ochraně životního prostředí. / Suk, Miloslav -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2000 -- ISBN 80-7028-100-6
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000... / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová / Kirchner, Karel, Roštínský, Pavel -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2005
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Geologické mapování České republiky - poster
Geologické mapování České republiky - poster / Čejchanová, Alena, Fifernová, Martina, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Neubertová, Helena, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)