Listování
od 

Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny / Cwojdziński, Stefan, Ihnatowicz, Adam, Mrázová, Štěpánka, Otava, Jiří, Pacuła, Justyna, Pecina, Vratislav, Rejchrt, Miroslav, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana, Stachowiak, Andrzej, Večeřa, Josef -- Praga : Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski, 2013 -- ISBN 978-80-7075-835-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: ČGS (RIV)
Geotechnical Engineering / Construction Technology and Management -- Famagusta, North Cyprus : Eastern Mediterranean University Press -- ISBN 978-975-8401-63-5
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites - Proceedings of the International Symposium -- Rotterdam : Balkema, 1997 -- ISBN 90-5410-871-1
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historical Sites - Proceedings of the International Symposium m -- Rotterdam : Balkema, 1997 -- ISBN 90-5410-871-1
Geotechnical Engineers 20 -- Brno : Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2010 -- ISBN 978-80-7204-686-7
Geotechnical Hazards - Proceedings of the XIth Danube-European Conference on Soil Mechanics and geotechnical Engineering, Poreć, Chorvatsko, 25.-29.5.1998 -- Rotterdam : Balkema, 1998 -- ISBN 90-5410-957-2
Geotechnical Measurements and Modelling -- Lisse : Balkema, 2003
Geotechnical Problems of Long-time Structures -- Bratislava : STU, Stavebná fakulta, 1996
Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby -- Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 1999
Geotechnické sympozium u příležitosti 90. narozenin Prof.Ing.Dr. Vojtěcha Mencla, DrSc -- Brno : VUT, 1997
Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie -- Bratislava : Slovenská technická univerzita Bratislava, 2009
Geotechnik, Sonderband zur 13. National Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001 -- Essen : Deutsche Geselschaft für Geotechnik, 2001
Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie -- Bratislava : Orgware, 1996
Geotechnika 97. Základ moderných technológií výstavby -- Bratislava : ORGWARE, a. s., 1997
Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník -- Bratislava : Orgware, 1999
Geotechnika 2000 -- Slovensko : Orgware
Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí -- Bratislava : Orgware, 2000
Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- Stupava : Orgware, 2004
Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník -- Stupava : Orgware, 2006
Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./ -- Stupava : Orgware, 2008